مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1314
نام:
یوسف
نام خانوادگی:
صانعی
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
در دی ١٣۶۱ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. مشهور بود که موضع تندی علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی دارد.

او در دوران دادستانی گفته بود: ضدانقلاب باید با موازین دادگاه انقلاب مجازات شود و نمی‌شود ضدانقلاب را با مجازات جرم‌های عادی مجازات کرد. امید ضد انقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد. (۱۹ /۴ /۱۳۶۴)

یوسف صانعی در مسائل اجتماعی نیز موضع تندی داشت. در اردیبهشت ١٣۶۴ استعفا داد که موافقت نشد، اما کمی بعد محمد موسوی خوئینی‌ها جایگزین او شد.

در سال ١٣۶۸ و با تغییر رهبر جمهوری اسلامی، گفت: تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ اما بعدها و به ویژه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تغییر موضع جدی داد. او ضمن انتقادهای صریح از حکومت، احکام فقهی نویی به ویژه درباره حقوق زنان و حقوق غیرمسلمانان صادر کرده است.

او پیشتر عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری هم بود.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Feb/25/2016
فرم ویرایش