مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1254
نام:
احمد
نام خانوادگی:
بخشایش اردستانی
لغب:

      
سمت اداری:
نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
وی در دفاع از سعید مرتضوی گفت: " یک کسی که برای نظام زحمت می کشه آیا در آینده اگر قراره که اگر فتنه ای در آینده به وجود بیاید، باید قلم ها بلرزد. یک عده ای هم باید این فتنه را خاموش کنند، حالا وقتی که نظام به آرامش رسید، آیا اون افرادی که نظام را به آرامش رسوندند باید محاکمه بشن؟ "
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.majzooban.org/fa/news/6408-مصاحبه-با-یک-نماینده-مجلس،-آیا-اگر-برای-دستگیری-فرزندتان-بیایند-حکم-بازداشت-نمی‌خواهید.html
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/14/2013
فرم ویرایش