مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1247
نام:
مهدی
نام خانوادگی:
صفری تبار
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
مهدی صفری تبار فرزند حسین صفری تبار نماینده ولی فقیه در ستادمشترک سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج سپاه است . وی قاتل عزت ابراهیم نژاد می باشد که در شب 18 تیر با ضرب گلوله اسلحه پدرش که متعلق به سپاه پاسداران بوده است به شهادت رسید.
بعدها و با پیگیری خانواده ابراهیم نژاد و فشارهای کمیسیون اصل نود مجلس ششم باتوجه به اظهارات چندین شاهد از جنایت مهدی صفری تبار ، دادگاه انقلاب مهدی صفری تبار را به دادگاه احضار و پس از یک روز بازداشت هنگامی که دید اسلحه ای که عزت ابراهیم نژاد با آن کشته شده متعلق به پدرش بوده است وی را آزاد نمود.
مهدی صفری تبار هم اکنون در غرب تهران زندگی می کند وی به همراه پدرشان در دارالقرآن اسلامشهر فعالیت دارند .
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
وی قاتل عزت ابراهیم نژاد می باشد.
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Dec/7/2012
فرم ویرایش