مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1226
نام:
عبدالقاسم
نام خانوادگی:
اصلاحی
لغب:

      
سمت اداری:
شکنجه گر .قاتل . مخبر .واسط .
آدرس محل کار:
اطلاعات ماهشهر
آدرس خانه:
بلوار خیابان طالقانی ماهشهر
آدرسهای دیگر:
سپاه ماهشهر
تلفن همراه:
-
تلفن خانه:
-
تلفنهای دیگر:
-
تاریخ تولد:

      
محل تولد:
ماهشهر
توضیحات:
نامبرده تمامی کسانی که در ماهشهر علیه جمهوری اسلامی حتی صحبتی کرده لو داده وبه پست بالاتر رفته که حتی خانم وی از او شاکی وبه تنگ امده بوده که خانم وی از خانواده شهید کیانی از ابادان بوده وجهت جلوگیری از طلاق تهدید به مرگ شد.وبسیاری از دزدی ها ومصادره اموال در ماهشهر وقتلهای مشکوک را حتی در خانواده همکارهای خود ابا نداشته وبه عنوان وحشی ترین عضو سپاه واطلاعات معروف است وجدیدا جهت پاک شدن اسم وی در بین مردم ماهشهر به شهرک شقایق تهران منتقل شده ولی هفتگی در رفت وامد است
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:
اصالتا ماهشهری است بیش از پنجاه سال سن دارد ویکی دیگر از فامیل وی به نام ابراهیم اصلاحی در زمان جنگ وقتی متوجه شد که جنگ به معنای واقعی شروع شده نیروهای خود را از پشت سر کشت وفرار کرد .کسی که این خبر را اورد محاکمه شد وبه جرم تهمت ودزدی دروغی زندان وبعد با بی ابرویی اخراج شد وپس از سالها به طرز وحشیانه ای کشته شد
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Oct/11/2012
فرم ویرایش