مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1160
نام:
مجتبی
نام خانوادگی:
ذوالنور
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
ریاست ستاد حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ، فرمانده لباس شخصی ها
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.rahesabz.net/story/3913/
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/14/2012
فرم ویرایش