مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1144
نام:
جواد
نام خانوادگی:
گودرزی
لغب:

      
سمت اداری:
عضو بسیج مسجد فخرالدوله و از بسیجیان دانشگاه علم و صنعت تهران
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
در خیابان شهید برادران قائدی (هدایت) تهران ساکن می باشد
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عضو بسیج مسجد فخرالدوله و از بسیجیان دانشگاه علم و صنعت تهران
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/6/2012
فرم ویرایش